Selex ES jest światowym liderem systemów elektronicznych i teleinformatycznych: obronnych, lotniczych, danych, infrastruktury, bezpieczeństwa i ochrony granic Państw i innych inteligentnych rozwiązań. Począwszy od projektowania, rozwoju i produkcji state-of-the-art sprzętu, oprogramowania i systemów, poprzez wsparcie techniczne swoich partnerów. W odpowiedzi na potrzeby rynku Selex ES stworzył i wciąż udoskonala system ElettraSuite Adaptanet®. Warto pamiętać, że Selex ES posiada ponad 400 patentów, a głównymi odbiorcami są ochrona pogranicza, armie w wielu krajach w tym Wojsko Polskie. Mieliśmy przyjemność reprezentować firmę SELEX ES na RadioEXPO 2016.

Dlaczego związaliśmy się z firmą Selex ES?

Współpracujemy z firmą Selex ES gdyż daje ona gwarancję należytego wsparcia technicznego i najwyższej jakości rozwiązań radiowych na świecie. Wykorzystując nasze wspólne mocne strony oraz wykorzystanie synergii w ramach kluczowych obszarów biznesowych, dostarczamy systemy głosowe o charakterze krytycznym skoncentrowane na integralności z wiodącymi producentami całego sektora. Zintegrowana i ukierunkowana współpraca na klienta pozwala nam lepiej odpowiadać na potrzeby coraz bardziej dynamicznie rozwijającego się rynku na najwyższym poziomie światowym. Warto nadmienić, że Selex ES jest również pierwszą firmą, umożliwiającą zastosowanie terminali TETRA ATEX do zastosowania w środowiskach zawierających potencjalnie zagrożenie wybuchem w wyniku stężenia gazu i pyłu.

 

Systemy głosowe TETRA

TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) jest standardem telekomunikacyjnym opracowanym przez ETSI w latach 90-tych w odpowiedzi na potrzebę wspólnego standardu profesjonalnych usług głosowych (PMR) dla użytkowników służb publicznych i krytycznych. System TETRA został zdefiniowany w celu zaspokojenia potrzeb operatorów PMR: rosnącego zapotrzebowania na usługi głosowe i transmisji danych przy wysokiej wydajności widmowej oraz współdziałanie z istniejącymi systemami analogowymi. Standard również określa wszystkie podstawowe i zaawansowane usługi.

 

TETRA - rozwój rynku

Średnio i długoterminowa ewolucja systemu TETRA zmierza w kierunku full IP solution. W odpowiedzi na potrzeby rynku Selex ES stworzył i wciąż udoskonala system ElettraSuite Adaptanet®. Rozwiązanie zapewniające sieć z w pełni natywnymi połączeniami IP wraz z obsługą scentralizowanej kontroli połączeń umożliwiając wybór pomiędzy:

 • Elastycznością rozproszonej architektury (Kontroler & Użytkownicy) dzięki możliwości sterowania połączeniami TETRA przez wbudowany kontroler w SB („BS Node-TS”), idealne dla małych i średnich sieci.
 • Możliwością scentralizowania sterowania połączeniami w ramach TIN (TETRA IP node) lub platform „BS Node-TS”, obejmujące średnie i duże sieci.

 

Scentralizowana Kontrola Połączeń

 • Funkcjonalność Kontroli Połączeń oraz Użytkownicy rozsyłane są we wszystkich „BS Node-TS”: topologia peer-to-peer.

 

Rozproszona Kontrola Połączeń

 • Funkcjonalność Kontroli Połączeń oraz Użytkownicy scentralizowane są per Kluster (BS Node-TS lub TIN): Topologia Klastra.

ElettraSuite Adaptanet IP, główne cechy:

 • Sieć typu „switchless”.
 • Zarządzanie ruchem IP z QoS (priorytetyzacja ruchu IP).
 • Oddzielenie warstwy Kontrolnej i Użytkownika z możliwością prostej skalowalności zarządzania połączeniami.
 • Natywne połączenia Full IP.
 • Wsparcie zarówno dla rozproszonej jak i zcentralizowanej sieci poprzez dwie topologie sieci:
 • Peer-to-peer.
 • Klaster.
 • Redundancja i niezawodność sieci.
 • Funkcjonalność Disaster Recovery : Lokalna i Geograficzna : w pełni zautomatyzowana bez ingerencji człowieka.
 • Wysoka elastyczność w celu dalszej rozbudowy.
 • Pełny zestaw funkcjonalności TETRA bez względu na wielkość sieci.
 • TEDS (TETRA Enhanced Data Service) ready (bez konieczności wymiany HW).
 • Certyfikaty Interoperacyjności (IOP).

 

Przykładowe ostatnie implementacje systemu TETRA.

Selex ES wdrożył swoje rozwiązania do 50 krajów w celu ochrony infrastruktury, począwszy od ropy i gazu, organów ścigania, ważnych wydarzeń i transportu. Selex ES, firma Finmeccanica, została nominowana do Nagrody Międzynarodowego TETRA 2014. Nominacja dotyczyła systemu TETRA, który został opracowany na Mistrzostwach Świata w Kolarstwie. Rozwiązanie Selex ES odegrało kluczową rolę we wspieraniu nadzwyczajnego planu bezpieczeństwa przygotowanego przez Urząd Miejski we Florencji. System zawiera infrastrukturę, która zapewnia optymalne pokrycie radiowe. W trakcie imprezy umiejscowiono Centrum Operacyjne w UM we Florencji. W architekturze wykorzystano 140 przenośnych terminali radiowych, wykorzystano Zintegrowany System Mobile Security (IMSS), który zaprojektowano i implementowano przez Selex ES w celu zapewnienia wsparcia dla infrastruktury i zarządzania działalnością operacyjną.

Selex ES w wyniku współpracy z rosyjskim partnerem Bermos dostarczył sieć TETRA do firmy energetycznej Gazpromu dla działań związanych z dostawami gazu do Chin i wschodnich regionów Rosji. Kolejnym istotnym kontraktem Selex ES może się pochwalić przy modernizacji istniejącej sieci TETRA dla linii kolejowej Singapuru Północno-Wschodniego. Sieć Selex ES TETRA pracuje we Włoszech obsługując pięć głównych sił policyjnych. Sieć jest obecnie rozbudowywana, a po jej zakończeniu, zapewni krytyczne usługi głosowe i transmisję danych w całych Włoszech. System TETRA Selex ES w podobnym zakresie funkcjonuje również w:  Argentynie, Wietnamie i Słowenii.

W kilku przypadkach system TETRA Selex ES zachwycił gwarantując bezpieczną komunikację w czasie ważnych wydarzeń: wybór papieża Franciszka I na Placu Świętego Piotra w Rzymie w 2013 r., podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014r. oraz Igrzysk Paraolimpijskich w Rosji. Selex ES wybudował podczas jednych z największych targów Milan Expo 2015 cały system komunikacyjny, który obejmował ponad 1200 terminali i zapewnił bezpieczną łączność głosową i transmisję danych dla operatorów. Dzięki PERSEUS i integracji technologii TETRA z siecią LTE 4 generacji były obsługiwane aplikacje szerokopasmowe.

Selex ES posiada kilkadziesiąt referencji z wdrożenia systemu TETRA.

 

Systemy głosowe DMR Tier III i Tier II

Otwarty standard DMR (12.5 kHz, 2 szczeliny TDMA) został sprecyzowany i opisany na bazie zapotrzebowania użytkowników systemów PMR. Najważniejsze było efektywne wykorzystanie częstotliwości, zintegrowany i szybki dostęp do danych, lepsza jakość dźwięku, podwojenie przepustowości, rozszerzone funkcjonalności i dłuższa żywotność baterii.

 

DMR działa w tych samych warunkach co system analogowy FM:

 • te same pasma pracy – VHF i UHF;
 • ta sama szerokość kanału 12.5 kHz;
 • ten sam zasięg systemu.

 

Ponadto DMR wykorzystuje zalety systemu cyfrowego PMR:

 • wysoka wydajność widmowa – równoważna z 6.25 kHz;
 • skuteczne narzędzia powiadamiania;
 • transmisja IP;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności.

 

Najważniejsze dane techniczne standardu ETSI DMR:

 • szerokość kanału 12.5 kHz;
 • kanały dostępowe: 2 szczeliny TDMA (dwa niezależne kanały);
 • modulacja: 4FSK;
 • przepływność bitowa (brutto): 9,6 kbps;
 • prędkość symbolowa: 4800 sym/sec (2 bity per symbol)
 • długość ramki: 60 msec.;
 • nowoczesny koder/dekoder głosu AMBE+2;
 • wzmacniacz RF: Klasa C (stała maska, wysoka wydajność);

 

To co wyróżnia Selex od innych producentów

Ważną cechą DMR Selex jest wykorzystanie tego samego Hardware w rozwiązaniach cyfrowych DMR Tier II i DMR Tier III, a różnica pomiędzy poziomami wynika z implementacji odpowiedniego oprogramowania. Rozwiązaniem Selex`a jest system ECOS-D, który wykorzystuje obie technologie Simulcast i DMR.

W wyniku zastosowania ECOS-D otrzymujemy:

 • automatyczny system dualny pracujący w tym samym kanale radiowym: analogowy konwencjonalny FM oraz cyfrowy DMR Tier II;
 • automatyczny Hand-over w obszarze całej sieci dla systemów: konwencjonalnego FM, DMR Tier II lub DMR Tier 3;
 • łatwą rozbudowę sieci, zarówno pionowa jak i pozioma – dodawanie nowych przemienników/stacji bazowych bez potrzeby nowych częstotliwości, zwiększanie pojemności sieci poprzez dodanie simulcastowej warstwy kanału;
 • nadmiarowe pokrycie RF dla automatycznego odtworzenia sieci podczas awarii – sieć może być tak zaprojektowana, aby wykorzystać nakładanie się pokrycia stacji bazowych w miejscach krytycznych.

Selex rozwija technologię Simulcast od pierwszych systemów analogowych FM i przeniósł ją na grunt systemów cyfrowych, zarówno dla systemów konwencjonalnych (DMR Tier II) jak i rozwiązań trunkingowych (DMR Tier III).

 

Dlaczego Simulcast?

Simulcast jest najlepszym rozwiązaniem dla organizacji potrzebujących usług głosowych i transmisji danych na rozległym obszarze, w tym obszarów trudno dostępnych (budynków, piwnic, kanałów) z optymalnym wykorzystaniem zasobów radiowych.

Radiowe mobilne sieci Simulcast gwarantują pewną i niedrogą komunikację dla aplikacji klienckich zapewniając:

 • szybkie zestawienie połączenia (do 200 ms dla DMR Tier II, do 240 ms dla DMR Tier III);
 • dostosowanie sieci pod konkretne potrzeby klienta;
 • niezawodność;
 • pojedynczy wirtualny przekaźnik umożliwiający szeroki obszar pokrycia;
 • wystarczy tylko 1 para częstotliwości dla rozległych sieci;
 • naturalny bezprzerwowy Hand-Over;
 • elastyczna architektura otwarta dla różnych konfiguracji systemu i przyszłej rozbudowy;
 • brak zakłóceń i degradacji sygnału.

 

System Pseudo-Trunkingowy i Trunkingowy: Różnice

 

Pseudo-Trunkingowy - Brak dedykowanego kanału kontrolnego

 • Wszyscy użytkownicy (również ci którzy nie uczestniczą w połączeniu) nasłuchują sygnalizację kontrolną transmitowaną przez wspólny kanał
 • Po zestawieniu połączenia, wszyscy użytkownicy nie biorący udział w połączeniu przenoszą się na nowy dostępny kanał
 • Po zakończeniu połączenia, użytkownicy związani z połączeniem przenoszą się na kanał, w którym aktualnie są pozostali użytkownicy
 • Brak kolejkowania i zarządzania priorytetami

 

Trunkingowy - Dedykowany kanał kontrolny:

 • Dynamiczny przydział kanałów radiowych dla użytkowników
 • O przydziale kanału decyduje kontroler
 • Użytkownicy są zalokowani w kanale kontrolnym w celu komunikacji z kontrolerem
 • Kontrolowanie dostępu do kanału minimalizują kolizje
 • Użytkownicy są przenoszeni na kanał „ruchu” tylko na czas trwania połączenia
 • Zarządzanie kolejką z priorytetami
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem Użytkowników i Systemu

 

Trunking DMR Tier III: Ogólne zasady pracy

 • Każde urządzenie abonenckie (terminal radiowy), po włączeniu wyszukuje kanał kontrolny spośród predefiniowanej listy i wysyła wiadomość rejestracyjną do kontrolera.
 • Każdy zarejestrowany terminal radiowy pozostaje na kanale kontrolnym czekając na otrzymanie lub lokalizację połączenia (głos oraz dane).
 • Aby nawiązać połączenie, terminal radiowy wysyła żądanie do kontrolera na kanale kontrolnym; jeśli kontroler zaakceptuje połączenie, wysyła informację do zaangażowanych terminali (zarówno nadawczych jak i odbiorczych) ze wskazaniem wolnego kanału na który mają się przenieść.
 • Pod koniec połączenia (zakończenie połączenia lub przekroczeniu czasu) wszystkie terminale zaangażowane w połączenie wracają na kanał kontrolny.

 

Trunking DMR Tier III: Zalety dedykowanego kanału kontrolnego

 • Zwiększona przepustowość – porównując do rozwiązań konwencjonalnych z tą sama ilością kanałów radiowych, jednoczesna liczba połączeń jest większa ze względu na dynamiczny przydział kanału.
 • Zarządzanie kolejką – jeśli wszystkie zasoby są przydzielone, każde przychodzące żądanie umieszczone jest w kolejce i jest realizowane jak tylko zwolnią się zasoby zgodnie z kolejnością FIFO.
 • Zarządzanie połączeniami „pre-emption” z priorytetami – jeśli wszystkie zasoby są przydzielone, połączenia pre-emption wygrywają z aktywnymi połączeniami z niższym priorytetem i są natychmiastowo zestawiane.
 • Uproszczone zarządzanie terminalem przez użytkownika – użytkownik nie musi ręcznie wybierać kanału, ponieważ system przydziela go w sposób automatyczny.

 

DMR Tier II vs DMR Tier III: Usługi

 

DMR Tier III – Trunkingowe Standardowe usługi ETSI

 • TSCC Channel Hunting.
 • Rejestrowanie / Autentyfikacja.
 • Prywatne Połączenia – OACSU (bez ACK).
 • Prywatne Połączenia – FOACSU (z ACK).
 • Połączenia Grupowe.
 • Połączenia Rozsiewcze (jednokierunkowe).
 • Połączenie z PABX/PSTN.
 • Połączenia Late Entrance.
 • Połączenia Alarmowe, Połączenia priorytetowe.
 • Usługa Podsłuchiwania Otoczenia.
 • Krótkie Wiadomości Tekstowe.
 • Krótkie dane GPS.
 • Komunikaty o Stanie.
 • Kolejkowanie Połączeń.
 • Zabranianie Połączeń.

 

DMR Tier II – Konwencjonalne Standardowe usługi ETSI

 • Niepotwierdzone Prywatne Połączenia – PATCS
 • Potwierdzone Prywatne Połączenia – OACSU
 • Połączenie Grupowe
 • Połączenia Rozsiewcze (jednokierunkowe)
 • Połączenia Late Entrance

 

Usługi DMRA

 • Sprawdzenie Radia, Włączone/Wyłączone
 • Zdalny Monitoring
 • Alarm w przypadku niebezpieczeństwa
 • GPS, telem (IPoverDMR)
 • Rozszerzone Szyfrowanie – ARC4

 

Usługi własne

 • DTP
 • Przerywanie transmisji
 • Rozszerzone funkcje GPS