Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorem danych osobowych jest Xentia sp. z o.o., REGON: 142338074, NIP: 7010230780, KRS: 0000358823, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, tel. +48 22 35 46 100, fax +48 22 35 46 101, biuro@xentia.pl. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy biuro@xentia.pl. Dane mogą być przekazywane podmiotom usługowym współpracującym z Xentia sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda dotycząca przetwarzania danych w celu realizacji niektórych form marketingu bezpośredniego może zostać w każdym momencie cofnięta, a jej niewyrażenie nie uniemożliwia otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu bądź odwołania zgody na przetwarzanie.